FOLKFINANSIERING

Und12

Det pågående projektet är att samla ihop pengar till en traktor. Planen är att köpa en billig, begagnad traktor för att kunna putsa (dvs klippa) betet, eftersom fåren tycker bäst om det korta, uppväxande gräset. Om gräset blir flera decimeter högt kan djuren inte tillgodo göra sig näringen och lammen brukar inte äta alls av det. Om man inte putsar betet varje år utan låter det långa gräset ligga kvar blir betet bara sämre och sämre.

Ett annat viktigt arbetsmoment som vi ska göra med traktorn är att plöja betesmarkerna. Genom att vända om jorden minskar man risken för att parasiter håller sig kvar i markerna. Parasiterna gör så att lammen inte växer och i värsta fall dör. Tackorna blir magra och med tiden sjuka.

Ännu en orsak att skaffa traktor är att spara på våra egna kroppar. All snöskottning för hand under vintern som gått har slitit hårt på våra axlar, armbågar och handleder. Tack naprapat Maria Lindmark för hjälp så här långt – nu får neurologer och kirurger ta vid för att fixa resten av skadorna.

Und10

Traktorn, som måste köpas med kortvarsel när rätt objekt dyker upp på webbannons, beräknas kosta 25 000 kr. Av dem lägger jag 10 000 kr och målet är att få ihop 15 000 kr genom folkfinansiering. Det sker genom att 50 andelar à 300 kr bjuds ut. I det fall projektet att köpa traktor inte genomförs betalas andelarna tillbaka.

Som folkfinansiär erbjuds du:

  • förtur till att köpa lammkött, eftersom efterfrågan från kunderna brukar vara större än tillgången (turordning efter tidpunkt för registrerade inbetalningar till folkfinansieringen).
  • inbjudan till Öppet hus här på fårgården med möjlighet att lära dig mer om djurens beteende, dels genom föreläsning, dels genom att umgås med lammen, tackorna och baggen. Det bjuds också på kaffe, te, saft och Undal Frugårdens klassiska äppelkaka!

Hittills har 5 av 50 andelar betalats in, dvs totalt 1 500 kr.

Gör så här: sätt in en summa för en eller flera andelar (300 kr/andel) på bankkonto (obs inte BG) SEB 5231 00 081 76. Mejla bella.tidblad@gmail.com uppgifter om hur många andelar du finansierar, namn, kontaktuppgifter, om du vill ha ditt namn publicerat och vilken webbadress du eventuellt vill ha länkat till namnet samt om du vill ha förtur till att köpa lammkött.

Vill du också umgås med djuren? Klicka här!

Gunsans.diar